Αεροπορικό Δίκαιο – Δίκαιο Μεταφορών

Αναλαμβάνουμε τη νομική κάλυψη σε θέματα:

·  Ίδρυση σχολών
· Πτυχία και άδειες διακυβερνήσεως αεροσκάφους
· Βιβλία και μητρώα αεροσκαφών
· Τις εξουσίες και αρμοδιότητες του κυβερνήτη αεροσκαφών
· Τις προϋποθέσεις κυριότητας αεροσκάφους
· Τις συνθήκες μισθώσεως αεροσκάφους
· Τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μεταφορά προσώπων, αποσκευών, πραγμάτων.
· Την ευθύνη από την εκμετάλλευση του αεροσκάφους
· Την υποχρέωση αρωγής και διάσωσης
· Την αεροπορική ασφάλιση.
· Τον διοικητικό έλεγχο αεροπορικού δυστυχήματος
· Τις ποινικές διατάξεις αεροπορικών παραβάσεων
· Εμπράγματα Δικαιώματα σε αεροσκάφη
· Νηολόγηση Αεροσκαφών
· Αεροπορική μεταφορά και συναφείς συμβάσεις (Μεταφορά, Ναύλωση, Μίσθωση)
· Διεθνής Σύμβαση Montreal
· Διερεύνηση Αεροπορικών Ατυχημάτων
· Κρατική Εποπτεία της Αεροπορικής Επιχείρησης

TOP