Ασφάλεια Δεδομένων | GDPR | Τηλεπικοινωνίες

H JPA διαθέτοντας εξειδικευμένη εμπειρία στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρέχει νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και εταιρίες στο πλαίσιο της συμμόρφωσής τους με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και το νέο νομικό περιβάλλον με το οποίο καλούνται να εναρμονιστούν.

Ενδεικτικές υπηρεσίες προετοιμασίας του έργου συμμόρφωσης με τον GDPR :

 • Νομική συνδρομή στη δημιουργία χαρτογράφησης των δεδομένων (Data Flow Mapping) της επιχείρησης, η οποία συνίσταται τόσο στον καθορισμό των νομιμοποιητικών βάσεων της επεξεργασίας όσο και στην εξέταση της νομικής ορθότητας του συνολικού περιεχομένου της χαρτογράφησης.
 • Νομική συνδρομή στη σύνταξη της έκθεσης ελλείψεων (Gap Analysis).
 • Σύνταξη Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Σύνταξη Αιτήσεων (έντυπων και ηλεκτρονικών) άσκησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, εναντίωσης ή ανάκλησης συγκατάθεσης και φορητότητας).
 • Τροποποίηση Κανονισμών εργαζομένων – Πολιτικής ορθής χρήσης επικοινωνιακών μέσων και συσκευών.
 • Τροποποίηση των «Όρων Χρήσης» ιστοσελίδας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα.
 • Σύνταξη Πολιτικής Χρήσης Cookies που αναρτάται σε ιστοσελίδα.
 • Σύνταξη κειμένου ενημέρωσης ή/και λήψης συγκατάθεσης σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για έντυπες αιτήσεις.
 • Σύνταξη ενημερωτικού κειμένου για τη φόρμα επικοινωνίας ιστοσελίδας.
 • Σύνταξη ενημερωτικού κειμένου λήψης συγκατάθεσης για λογαριασμό χρήστη e-shop/portal ιστοσελίδας/προγράμματα επιβράβευσης.
 • Οδηγίες υλοποίησης υπηρεσίας Newsletter.
 • Σύνταξη «Disclaimer» προσωπικών δεδομένων για τα ηλεκτρονικά μηνύματα.
 • Συμβάσεις/παραρτήματα συμβάσεων/τροποποίηση συμβάσεων μεταξύ α) Υπευθύνων Επεξεργασίας και Εκτελούντων την Επεξεργασία και β) μεταξύ Από Κοινού Υπευθύνων Επεξεργασίας.
 • Συμβάσεις ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO).
 • Συμβάσεις/παραρτήματα συμβάσεων/τροποποίηση συμβάσεων εργαζομένων, ώστε να περιλαμβάνεται όλη η αναγκαία σύμφωνα με τον GDPR ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και να δεσμεύονται με τήρηση εμπιστευτικότητας και πολιτικής «καθαρού γραφείου».
 • Σύνταξη κειμένου ενημέρωσης και λήψης συγκατάθεσης για λήψη και χρήση φωτογραφιών/βίντεο.
 • Privacy by design σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Οδηγίες για την ορθή υλοποίηση προωθητικών ενεργειών και διαγωνισμών.
 • Γνωμοδοτήσεις επί ζητημάτων που άπτονται της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Παρέχουμε νομική υποστήριξη στον DPO μετά την ολοκλήρωση του έργου συμμόρφωσης της επιχείρησης με τον GDPR.
Υπηρεσίες εκπροσώπησης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τα δικαστήρια για θέματα προσωπικών δεδομένων.

 

TOP